شلم شوربا

نمره بیست و سه - سایه همت در نیمه پُر لیوان / 1398

November 15, 2019

پادکست شلم شوربا

نمره بیست و سه - سایه همت در نیمه پُر لیوان / 1398

دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی...

این نمره پادکست شلم‌شوربا، دقایقی از عمر یک کارمند نگون‌بخت در ترافیک بزرگراه همت است، و تقدیم می‌شود به :

سیستم بانکی امنی که مو لای درزش نمی‌رود،

Podbean App

Play this podcast on Podbean App