شلم شوربا

نمره بیست و چهار - غزالِ تیزپایِ بنزین / 1398

November 29, 2019

پادکست شلم شوربا

نمره بیست و چهار - غزالِ تیزپایِ بنزین / 1398

به مناسبت هشتم آذرماه، روزی که یوزهای ایرانی، با بنزینِ غیرت و فرار غزال تیزپا، کمر کانگوروهای استرالیایی را به پمپ مالیدند و راهی جام‌جهانی فرانسه شدند.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App