شلم شوربا

نمره بیست و شش - پهلوان و مرشد / 1398

January 11, 2020

پادکست شلم شوربا

نمره بیست و شش - پهلوان و مرشد / 1398

این نمره پادکست، ادای دینی است به جهان پهلوان تختی؛ نه به خاطر آن که در دی‌ماهی غمگین، رخت بربست از این دنیا ... بلکه تأسف بر یتیم شدن سرزمینی که در فقدانِ تختی و تختی‌ها، به انواع و اقسام دروغ و دغل و ریا آلوده شده است و ...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App