شلم شوربا

نمره بیست و یک - بارِ امانت / 1397

February 15, 2019

پادکست شلم شوربا

نمره بیست و یک - بارِ امانت / 1397

به فردی که امانت را به صاحبش پس می‌دهد، می‌گویند فرد امانتدار یا کودن...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App