شلم شوربا

نمره نوزده - کلاس روم / 1397

December 30, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره نوزده - کلاس روم / 1397

 اونقدی که ما وقت خودمونو تو اسارتِ نیمکتا به چاهِ عدم می‌ریختیم، اگه خون به زمین ریخته بود، بنی‌بشری و جنبنده‌ای زنده نمی‌موند.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App