شلم شوربا

اگر از اتفاق، صدای ما را شنیدید، سلام ما را به صدایمان برسانید. بگویید از این که فریاد نشدید، شرمنده ایم؛ اما روزگار ما، روزگار شلم شوربایی بود. نه می توانستیم و شایسته بود سکوت کنیم، نه امکانش بود که یکسره فریاد باشیم. به همین خاطر، ما ملغمه ای از همه چیز هستیم. ما شلم شورباییم. سال 1393 اتفاق افتاد. فقط یک اتفاق بود

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Sunday Dec 30, 2018

پادکست شلم شوربا نمره هجده - گرگ زنگوله پا / 1397 حتما قصه بز زنگوله‌پای نادون و سه تا بزغاله کودنش رو شنیدید، اما...

Sunday Dec 30, 2018

پادکست شلم شوربا نمره هفده - خیانت / 1397 وقتی خیانت کنید دیگه بدبختی رو حس نمی کنید. قلبتون محو میشه. عین کف روی آب ...

Saturday Dec 29, 2018

پادکست شلم شوربا نمره شانزده - انگشت / 1397 انگشتم گیر کرده بود تو ماشه،سیب دندان‌زده هم از دست تو افتاد به خاک...

Saturday Dec 29, 2018

پادکست شلم شوربا نمره پانزده - یه بابای رو کشتم /1397 لش کرده بودم رو کاپوت. عین گربه ها که تو سرما با موتور داغ ماشینا ...

Saturday Dec 29, 2018

پادکست شلم شوربا نمره چهارده - دست ها و لب ها / 1396 دستانی که کمک می‌کنند، از لبانی که دعا می‌کنند، مقدس‌ترند - کوروش کبیر

Saturday Dec 22, 2018

پادکست شلم شوربا نمره سیزده - ابتدای کریمخان / 1396 اتفاقات ابتدای کریمخان ...

Saturday Dec 22, 2018

پادکست شلم شوربا نمره دوازده - شکاف / 1395  !!! فاصله، فاصله ست، چه یه میلیمتر چه یه گسل

Saturday Dec 22, 2018

پادکست شلم شوربا نمره یازده - نارنجک / 1395 خطر انفجار، به گوش باشید 

Saturday Dec 15, 2018

پادکست شلم شوربا نمره ده - عجیب نیست / 1395 عجیب نیست در روزگاری که دوستی عجیب نایاب شده، کسی عجیب به یادت باشد ؟

Saturday Dec 15, 2018

پادکست شلم شوربا نمره نه - رابین هود در جاده قزوین/ 1395  رابین هود رو که همه می شناسن، اگر نمی شناسین بهترین موقعیت برای شناسایی و فهم این شخصیت می باشد

Copyright 2018 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean